Dimer 60-400W sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 1M

Tehničke karakteristike

Dimer 60-400W sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 1M.

Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~.
Zaštita od preopterećenja termičkim prekidačem.
Dopuštena je instalacija maksimalno jednog dimera u kutiju Ø60.
Dopuštena je instalacija maksimalno 2 dimera u kutijama 3M, 4M i 7M. U tom slučaju se maksimalno opterećenje po dimeru mora smanjiti za 50%.
Nije dopuštena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti prazan modul
Povezivanje više dimera nije dopušteno.
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2.
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1.

ART.760111
ART.760112
ART.760113
ART.760114

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja