Dimer 100-350W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M

Tehničke karakteristike

Dimer 100-350W/VA sa potenciometrom
i naizmeničnom sklopkom 1M


Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ kao i niskonaponske halogene sijalice 12V~ sa torusnim i laminiranim transformatorom
Moguća kombinacija sa naizmeničnom sklopkom
Dopuštena je instalacija maksimalno jednog dimera u kutiju Ø 60mm
Dopuštena je instalacija maksimalno 2 dimera u kutijama 3M, 4M i 7M. U tom slučaju se maksimalno opterećenje po dimeru mora smanjiti za 50%.
Nije dopuštena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti prazan modul
Povezivanje više dimera nije dopušteno
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
LED lokator, plavi
Usaglašeno sa
SRPS EN 60669-1,
SRPS EN 60669-2-1

ART.737121
ART.737122
ART.737123
ART.737124

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja


Jednopolna sklopka

Upravljanje iz jedne tačke

*Dimer mora biti povezan sa nosačem osigurača (npr. ART.7373..) koji ima ugrađen brzi osigurač tipa F1,6AH/250V~.


Naizmenična sklopka

Upravljanje iz dve tačke

*Dimer mora biti povezan sa nosačem osigurača (npr. ART.7373..) koji ima ugrađen brzi osigurač tipa F1,6AH/250V~.


Naizmenična sklopka / Ukrsna sklopka

Upravljanje iz tri ili više tačaka

*Dimer mora biti povezan sa nosačem osigurača (npr. ART.7373..) koji ima ugrađen brzi osigurač tipa F1,6AH/250V~.