Inteligentni dimer 40-400W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 2M

Tehničke karakteristike

Inteligentni dimer 40-400W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 2M

Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ , za niskonaponske halogene sijalice sa torusnim transformatorom, sa mekim startom.
Mikroprocesorska zaštita od preopterećenja, automatsko isključenje.
Povezivanje više dimera nije dopušteno.
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2.
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1.

ART.760221
ART.760222
ART.760223
ART.760224

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja

Jednopolna sklopka
Upravljanje iz jedne tačke

Naizmenična sklopka
Upravljanje iz dve tačke

Naizmenična sklopka / Ukrsna sklopka
Upravljanje iz tri ili više tačaka