Inteligentni dimer 40-400W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M

Tehničke karakteristike

Inteligentni dimer 40-400W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M

Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~, za niskonaponske halogene sijalice sa torusnim transformatorom, sa mekim startom.
Mikroprocesorska zaštita od preopterećenja, automatsko isključenje.
Dopuštena je instalacija maksimalno jednog dimera u kutiju Ø60.
Dopuštena je instalacija maksimalno 2 dimera u kutijama 3M, 4M i 7M. U tom slučaju se maksimalno opterećenje po dimeru mora smanjiti za 50%.
Nije dopuštena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti prazan modul.
Povezivanje više dimera nije dopušteno.
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2.
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1.

ART.760211
ART.760212
ART.760213
ART.760214

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja

Upravljanje iz jedne tačke

Upravljanje iz dve tačke

Upravljanje iz tri tačke