URL: www.nopallux.rs/proizvodi/interio/msi/elektronika/dprs-60-1m.html

Proizvodi > Interio > Modularni sistem Interio > Elektronika > Dimer 100-350W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M

Dimer 60-400W sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 1M

Dimer 60-400W sa potenciometrom i rotacionom sklopkom 1M
Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~.
Zaštita od preopterećenja termičkim prekidačem.
Dopuštena je instalacija maksimalno jednog dimera u kutiju Ø60.
Dopuštena je instalacija maksimalno 2 dimera u kutijama 3M, 4M i 7M. U tom slučaju se maksimalno opterećenje po dimeru mora smanjiti za 50%.
Nije dopuštena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti prazan modul.
Povezivanje više dimera nije dopušteno.
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2.
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1.SHEMA VEZIVANJA


ART.760111- Signal bela
ART.760112- Toplo bela
ART.760113- Antracit
ART.760114- Gliter siva

pak: 20


Copyright © Nopal Lux - Sva prava zadržana
www.nopallux.rs