MIKRO - Sklopka za kupatilo sa indikacijom

Tehničke karakteristike

Sklopka za kupatilo
16 AX 250 V~
IEC 60669-1

Sa indikacijom i sa bakelitnim jezgrom

Ugradnja u zid

ART.3240 pak: 10

Sklopka za kupatilo
16 AX 250 V~
IEC 60669-1

Sa indikacijom i sa porcelanskim jezgrom

Ugradnja u zid

ART.3240P pak: 10

Shema vezivanja

ART.3240, ART.3240P