MIKRO - Jednopolna sklopka sa indikacijom

Tehničke karakteristike

Jednopolna sklopka sa indikacijom
16 AX 250 V~
IEC 60669-1

Sa bakelitnim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.3250 pak: 25 | kesice 20 | rinfuz

Jednopolna sklopka sa indikacijom
16 AX 250 V~
IEC 60669-1

Sa porcelanskim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.3250P pak: 25 | kesice 20 | rinfuz

Shema vezivanja