MIKRO - Dupla dvopolna priključnica

Tehničke karakteristike

Dupla priključnica
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Sa bakelitnim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.404P pak: 20 | kesice | rinfuz

Dupla priključnica
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Sa porcelanskim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.404P pak: 20 | kesice | rinfuz

Shema vezivanja