MIKRO - Dvopolna priključnica

Tehničke karakteristike

Priključnica
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Sa bakelitnim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.408NL pak: 25 | kesice 20 | rinfuz

Priključnica
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Sa porcelanskim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.418 pak: 25 | kesice 20 | rinfuz

Priključnica
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Sa porcelanskim jezgrom

Ugradnja u zid u montažnu kutiju ø60

ART.402NL pak: 25 | kesice 20 | rinfuz

Shema vezivanja