Taster sklopka za svetlo sa lokatorom

Tehničke karakteristike

Taster sklopka za svetlo
10AX 250V~
sa lokatorom 1M


10AX 250V~
Lokator svetli kada je sklopka isključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.735201
ART.735202
ART.735203
ART.735204

pak: 20
profi pak: 10/1

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja