Sklopka jednopolna sa indikatorom, za ventilator

Tehničke karakteristike

Sklopka jednopolna
10AX 250V~
sa indikatorom, za ventilator 1M


10AX 250V~
Indikator svetli kada je sklopka uključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.730401
ART.730402
ART.730403
ART.730404

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja