Sklopka jednopolna sa indikatorom, za svetlo

Tehničke karakteristike

Sklopka jednopolna
10AX 250V~
sa indikatorom, za svetlo 1M


10AX 250V~
Indikator svetli kada je sklopka uključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.730301
ART.730302
ART.730303
ART.730304

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja