Sklopka dvopolna sa indikatorom

Tehničke karakteristike

Sklopka dvopolna
10AX 250V~
sa indikatorom 1M


10AX 250V~
Indikator svetli kada je sklopka uključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.732201
ART.732202
ART.732203
ART.732204

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja