Sklopka dvopolna sa indikatorom

Tehničke karakteristike

Sklopka dvopolna
16AX 250V~
sa indikatorom 1M


16AX 250V~
Indikator svetli kada je sklopka uključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.732401
ART.732402
ART.732403
ART.732404

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja