Kućna zvona


Kućna zvona su raspoloživa u elektromehaničkoj izvedbi, sa dva tona, sa priključcima za 250V~ ili preko transformatora na 8V~.

Elektromehanička zvona