Sklopka naizmenična sa lokatorom

Tehničke karakteristike

Sklopka naizmenična
16AX 250V~
sa lokatorom 1M


16AX 250V~
Lokator svetli kada je sklopka isključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.733401
ART.733402
ART.733403
ART.733404

pak: 20
profi pak: 10/1

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja