Sklopka ukrsna sa lokatorom

Tehničke karakteristike

Sklopka ukrsna
16AX 250V~
sa lokatorom 1M


16AX 250V~
Lokator svetli kada je sklopka isključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.734401
ART.734402
ART.734403
ART.734404

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja