Duroplastični utikači, dvopolni

Tehničke karakteristike

Dvopolni utikač masivni
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Duroplastični

ART.204NL pak: 50

Dvopolni utikač
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Duroplastični

ART.205NL pak: 50

Tehničke karakteristike

Dvopolni utikač
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Duroplastični, L izvedba

ART.206NL pak: 50

Dvopolni utikač
16 A 250 V~
IEC 60884-1
CEE7 2P+E

Duroplastični

ART.209NL pak: 50