E-40

Tehničke karakteristike

16 A 250 V~
IEC 60061

Porcelansko

Za sijalice sa podnožjem E40/45
Sa metalnim nosačem

ART.1381 pak: 36

16 A 250 V~
IEC 60061

Porcelansko

Za sijalice sa podnožjem E40/45
Sa kapom za nazuvicu 3/8˝

ART.1382 pak: 24