Elektromehanička zvona

Tehničke karakteristike

Kućno gong zvono sa dva tona
250V~

ART.805 pak:15

Kućno gong zvono sa dva tona
8V~

ART.806 pak:15