Sigurnosni umetak

Tehničke karakteristike

Sigurnosni umetak za dvopolnu priključnicu

ART.420 pak: 150