Og IP44 - Razvodna kutija sa 6 uvoda

Tehničke karakteristike

Razvodna kutija sa 6 uvoda
2,5mm2 500 V~
Zaštita IP54

Bez priključaka za provodnike

Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do ø16 mm

ART.510 pak: 20

Razvodna kutija sa 6 uvoda
2,5mm2 500 V~
Zaštita IP54

Sa priključcima za provodnike

Montaža na zid, direktan ulaz kabela i cevi do ø16 mm

ART.510I pak: 20

Shema vezivanja