URL: www.nopallux.rs/proizvodi/interio/msi/elektronika/iplpns-25-1m.html

Proizvodi > Interio > Modularni sistem Interio > Elektronika > Dimer 100-350W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M

Inteligentni programabilni LED dimer 15-180W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M





Inteligentni programabilni LED dimer 15-180W/VA sa potenciometrom i naizmeničnom sklopkom 1M
Za dimabilne LED sijalice 230V~ kao i niskonaponske dimabilne LED sijalice preko elektronskih transformatora, 1-20 LED sijalica
3 moda rada za uparivanje sa najvećim brojem LED sijalica
Moguće podešavanje minimuma osvetljenja
Za dimabilne CFL sijalice
Za inkandescentne i halogene sijalice 230V~ , za niskonaponske halogene sijalice sa torusnim ili elektronskim transformatorom
Mikroprocesorska zaštita od preopterećenja, automatsko isključenje
Dopuštena je instalacija maksimalno jednog dimera u kutiju Ø60
Nije dopuštena instalacija dva dimera jedan uz drugi, mora se umetnuti prazan modul
Povezivanje više dimera nije dopušteno
Vijčano pričvršćivanje provodnika 1,5-2,5mm2
Usaglašeno sa SRPS EN 60669-1, SRPS EN 60669-2-1



SHEMA VEZIVANJA

Upravljanje iz jedne tačke

Upravljanje iz dve tačke

Upravljanje iz tri ili više tačaka



ART.760311- Signal bela
ART.760312- Toplo bela
ART.760313- Antracit
ART.760314- Gliter siva

pak: 20



KOMPATIBILNOST I OPTEREĆENJE

Dimer je namenjen za:

Dimer nije namenjen za:

DIMABILNE LED SIJALICE

Uvek birajte LED sijalice opisane kao dimabilne i za najbolje performanse koristite LED sijalice poznatih brendova. Ne možemo garantovati da sve LED sijalice označene kao dimabilne mogu da se zaista dimuju na zadovoljavajući način.
Performanse dimovanja za dimabilne LED sijalice se mogu poboljšati na način objašnjen u odeljku OPTIMIZACIJA PERFORMANSI DIMERA.


TRANSFORMATORI

Koristite sa kvalitetnim dimabilnim transformatorima. Kada sabirate opterećenje računajte sa VA karakteristikama transformatora (a ne sa snagom sijalica). Birajte transformatore sa maksimalnom nazivnom snagom koja pokriva sijalično opterećenje (na primer koristite 50VA, 60VA ili 70VA transformatore za upravljanje sijaicama od 50W).
Neki transformatori mogu da se ne ponašaju u skladu sa svojom nazivnom snagom kada se koriste sa dimerom. Preopterećenje će rezultirati u bezbednosnom isključenju dimera. Ukoliko se to desi, promenite transformatore ili uklonite jedan ili više transformatora iz kola ili izaberite dimer veće snage.


VAŽNO:

Pročitajte sekciju „Kompatibilnost i opterećenje“ pre instalacije dimera. dimera. Dimer vrši faznu regulaciju nivoa osvetljenja prednjom ivicom i konstruisan je da upravlja dimabilnom LED rasvetom. Optimizacija performansi dimovanja sa LED rasvetom je objašnjena u odeljku “Optimizacija performansi dimera”.

Proizvod je usaglašen sa evropskim bezbednosnim standardima (IEC 60669-2-1 i EN 60669-2-1) kada se koriste u kolima sa minijaturnim automatskim osiguračima. Oni mogu biti nazivne struje 6A, 10A i 16A (najbolje 6A za kola rasvete).


ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA:

Dimer je zaštićen od pregrevanja. Ukoliko dodje do preopterećenja dimer smanjuje intenzitet svetla kao indikaciju da postoji problem. Nakon toga se dimer automatski isključuje i ostaje isključen do momenta uklanjanja preopterećenja nakon čega se ponovo uključuje. Medjutim, ukoliko je došlo do kratkog spoja može doći do njegovog oštećenja tako da se ne može popraviti.


MONTAŽA DIMERA:

Pažljivo čitajte instrukcije. Nepravilna instalacija može oštetiti dimer tako da se ne može popraviti. U slučaju bilo kakve sumnje ili teškoće konsultovati električara.

OPTIMIZACIJA PERFORMANSI DIMERA:

Prilikom prve instalacije dimer se automatski postavlja u MOD1. Ovaj način je najbolji za najveći broj tipova LED osvetljenja ali ukoliko dolazi do treperenja svetla u MODU1 možete poboljšati performanse dimovanja promenom moda rada. (Pogledajte odeljak „Promena načina rada”.) Uvek možete da resetujete dimer na MOD1. Pored toga, može se podesiti minimalno osvetljenje na dimeru da bi se postigao optimalni opseg regulacije svetla za neko opterećenje kako je dole opisano.


Podešavanje minimalnog osvetljenja

Ukoliko Vaše sijalice trepere kada se dimuju na minimalni nivo osvetljaja, podešeni minimalni osvetljaj se može povećati čime se sprečava treperenje. Ukoliko je svetlo jače nego što želite kada je dimovano na minimum, podešeni minimum se može smanjiti.

Promena načina rada

Ukoliko svetlo ne treperi verovatno je da su najbolje performanse dimovanja postignute u MODU1. Ukoliko svetlo treperi u mogućnosti ste da poboljšate performanse Vaše rasvete ručnom promenom načina rada u MOD2 ili u malom broju slučajeva u MOD3.

Resetovanje dimera

Ukoliko promenite Vaše sijalice možete resetovati dimer na fabrički podešeno minimalno osvetljenje i ponovo lansirati način rada MOD1 kako sledi:

Copyright © Nopal Lux - Sva prava zadržana
www.nopallux.rs