Sklopka naizmenična sa lokatorom

Tehničke karakteristike

Sklopka naizmenična
16AX 250V~
sa lokatorom 2M


16AX 250V~
Lokator svetli kada je sklopka isključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.733801
ART.733802
ART.733803
ART.733804

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja