Sklopka jednopolna sa lokatorom

Tehničke karakteristike

Sklopka jednopolna
16AX 250V~
sa lokatorom 2M


16AX 250V~
Lokator svetli kada je sklopka isključena
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Vijčano pričvršćivanje provodnika preseka
1,5-2,5mm2ART.731601
ART.731602
ART.731603
ART.731604

pak: 20

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja