Sklopka za kupatilo, svetlo, grejalica, bojler 4M

Tehničke karakteristike

Sklopka za kupatilo sa indikatorom za tri nezavisna kruga 10AX/2 x 16AX 250V~
(svetlo, grejalica, bojler) 4M


10AX/2 x 16AX 250V~
Usaglašeno sa standardom
SRPS EN 60669-1
Sa montažnom kutijom PM4, dimenzije 130 X 74 X 50 mm
Ugradnja u zid

ART.900201
ART.900202
ART.900203
ART.900204

pak: 10

Signal bela Toplo bela Antracit Gliter siva

Shema vezivanja