KOMPANIJA

Nopal lux je jedan od vodećih proizvođača elektroinstalacionog materijala u Srbiji, izrastao na temeljima Nopala a.d čije ime više od 50 godina znači vrednost, kvalitet, pouzdanost.
Preduzeće zapošljava 120 radnika I posluje na jednoj lokaciji. Sa proizvodnim kapacitetom od 5 miliona jedinica godišnje Nopal lux nudi kompletan asortiman proizvoda za kućne električne instalacije.

Preduzeće se sastoji od službe razvoja proizvoda, moderne alatnice sa CNC mašinama I CAD/CAM sistemom. Kompletan tehnološki ciklus obezbeđuje praćene najnaprednijih tehnika I metoda kao I permanentan razvoj novih proizvoda.

MAPA

FILM